Khuôn nhựa công nghiệp

Khuôn mẫu

Dịch vụ gia công nhựa

thông tin liên hệ
Cao Đình Thái
Giám đốc
0933 477 692 - 0977 444 126

Khuôn cao su

Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn cao su

Khuôn ép nhựa

Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa

Khuôn đúc

Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc

KHUÔN DẬP

Khuôn dập nguội
Khuôn dập nguội
Khuôn dập nguội
Khuôn dập nguội
Khuôn dập nguội
Khuôn dập nguội
Khuôn dập nóng
Khuôn dập nóng
Khuôn dập nóng
Khuôn dập nóng

DỊCH VỤ GIA CÔNG NHỰA

Cốp xe
Cốp xe
Đai khóa nhựa
Đai khóa nhựa
Khay nhựa linh kiện
Khay nhựa linh kiện
Lòng mũ bảo hiểm
Lòng mũ bảo hiểm
Lòng nồi cơm điện
Lòng nồi cơm điện
Móc áo treo tường
Móc áo treo tường
Móc áo
Móc áo
Quai nón bảo hiểm
Quai nón bảo hiểm
Xe đẩy nhựa
Xe đẩy nhựa
Giá nhựa hấp cơm
Giá nhựa hấp cơm